Our Company

    บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนงานปั๊ม สำหรับเครื่องยนต์ Chassis และชิ้นส่วนภายในสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนงานปั๊มโลหะ สำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างภายนอก สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน


     บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ 27/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150


     สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 79 ม.8 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150


     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการผลิตงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา และมีต้นทุนที่เหมาะสม ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ หรือชุมชนใกล้เคียง โดยดำเนินการตามระบบ ISO 14001:2015 อีกระบบหนึ่งด้วย

การบริหารงาน บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

ประธานกรรมการ

คุณชาญชัย วิสิฐกมลวณิช


รองประธานกรรมการอาวุโส

คุณทับทิม วิสิฐกมลวณิช


รองประธานกรรมการ

คุณชลิต วิสิฐกมลวณิช


กรรมการผู้จัดการ

คุณธรรมรักษ์ วิสิฐกมลวณิช


ทุนจดทะเบียน

10 ล้านบาท


วันที่เริ่มประกอบกิจการ

26 กุมภาพันธ์ 2539ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ผลิตชิ้นส่วนประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตชิ้นส่วนประเภทโครงสร้างภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริการพ่นสีฝุ่นชิ้นงานด้วยระบบสเปรย์ไลน์


เนื้อที่บริษัท

สำนักงานใหญ่ เนื้อที่ 73,600 ตารางเมตร (46ไร่)

สาขา1 เนื้อที่ 16,000 ตารางเมตร (10 ไร่)

พื้นที่โดยรวม 89,600 ตารางเมตร (56 ไร่)

Quality Policy

commit to improve and maintain total quality & delivery beyond customers' expectation

ระบบบริหารคุณภาพ

ระบบบริหารคุณภาพ

บริษัทฯ จัดทำระบบบริหารการจัดการภายใต้นโยบายคุณภาพ ดังนี้


 1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบที่ดีในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ
 2. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในต้นทุนที่เหมาะสมและมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 3. ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านคุณภาพอย่างทั่วถึง
 5. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับที่เกี่ยวข้องด้วย


ระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดทำระบบบริหารการจัดการภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้


 1. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด
 2. ควบคุมปริมาณขยะ ความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานและทรัพยากรในบริษัทฯ โดยดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. ศึกษาวิเคราะห์การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ จากกระบวนการผลิตเพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง
 6. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 7. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทฯ กำหนด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ